Dragi starši in učenci!

Jutri začnemo z učenjem na daljavo. Vsak dan boste do devete ure zjutraj dobili od učiteljev navodila za delo za tiste predmete, ki jih ima učenec tisti dan. Obvestila boste lahko prebrali interno v eAsistentu, poslana pa vam bodo tudi na vašo elektronsko pošto, ki je vnesena v eAsistentu. Pozivamo vse, ki si zaradi kakršnihkoli razlogov teh sporočil ne boste mogli ogledati, da kontaktirate razrednike svojih otrok.

Pouk na daljavo zahtevo veliko mero odgovornosti učencev in staršev, zato vas prosimo, da poskrbite, da bodo učenci res opravljali svoje dolžnosti.

administrator eAsistenta