Zaključek projekta in razglasitev zmagovalca

Projekt usmerjata Code Week Slovenija in Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) v sodelovanju  z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in podjetjem Microsoft Slovenija (sponzor). CŠOD bo decembra 2018 vsaki od 15 šol, ki bodo izbrane na razpisu, dal v uporabo 15 mikrokrmilnikov micro:bit, z uporabo katerih bodo učitelji nadgrajevali in ponazarjali učne vsebine v 2. in 3. triadi, učenci pa pridobivali digitalne veščine.

Naša šola se je prijavila skupaj z OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad in bila tudi izbrana.

Namen projekta je uvajati sodobne pristope k spodbujanju razvoja digitalnih veščin, kot so računalniško mišljenje, programiranje in kompetence za ustvarjalno ter odgovorno uporabo digitalne tehnologije – z uporabo mikrokrmilnikov micro:bit pri poučevanju različnih vsebin v 2. in 3. triadi. Tako je namen projekta povezovanje in vključevanje digitalnih veščin pri pouku angleščine, matematike, slovenščine, kemije, fizike, zgodovine, geografije, umetnosti in vseh ostalih predmetov; prav tako je implementacija mikrokrmilnikov zaželena pri drugih dejavnostih, ki jih na šoli vodijo učitelji – kot so dodatni/dopolnilni pouk in krožki. Uporaba tehnologije in poučevanje programiranja namreč nista cilj sama sebi, temveč naj učencem omogočita bolj zanimivo in ustvarjalno učenje.

Cilji projekta:

  1. izvajanje rednih učnih ur, dodatnega ali dopolnilnega pouka ali krožkov z uporabo mikrokrmilnikov micro:bit;
  2. uporaba mikrokrmilnikov micro:bit in druge računalniške opreme z namenom ponazoritve učnih vsebine in z namenom reševanja nalog;
  3. povezovanje učnih vsebin z digitalnimi veščinami;
  4. razvoj računalniškega mišljenja in poučevanje osnovnih programerskih konceptov;
  5. javna predstavitev najzanimivejšega projekta oziroma rešitve, ki bo nastala ob uporabi mikrokrmilnikov micro:bit v okviru šolskih dejavnosti.

V tem kontekstu bodo učitelji in učiteljice oz. članice in člani šolskih projektnih timov načrtovali in razvijali digitalne veščine učencev, pridobljene s pomočjo uporabe mikrokrmilnikov pri učnih urah, dodatnem oziroma dopolnilnem pouku ali krožkih.


Naša ideja, s katero smo kandidirali na razpisu je Turistični sprehod z Mikro:Bitom.
 
V projektu bomo skozi celotno delo razvijali timsko delo ter komunikacijske in organizacijske sposobnosti, hkrati pa bosta vzporedno potekali dve vrsti sodelovanja in povezovanja. Na vsebinski ravni bomo povezali znanje in spretnosti s področja računalništva, geografije, turizma,  zgodovine, etnologije, orientacije, športa, varnosti v prometu. Na organizacijski ravni bomo v projektu sodelovali šoli dveh sosednjih občin (Gornji Grad, Ljubno ob Savinji), ki sta med seboj oddaljeni približno 9 km.

Na vsaki šoli bi oblikovali skupino učencev, ki bi imela naslednje naloge:

1.       Seznaniti se z Micro:Bitom, se ga naučiti sprogramirati in poiskati način za njegovo uporabo na Turističnem sprehodu po znamenitosti svojega kraja.
2.       Raziskati glavne turistične znamenitosti sosednje občine in spoznavati bodoče poklice.
3.       Kolesariti do prijateljev na sosednji šoli in sodelovati v aktivnostih, ki jih bodo pripravili (kviz, druženje).
4.       Organizirati srečanje in kviz o poznavanju svojega kraja za učence sosednje šole.

Ksenija Poličnik