Naša učitelja sta v sklopu programa Erasmus+ obiskala šolo Avram Iancu v secesijskem mestu Oradea v Romuniji. V petih dneh sta spoznala njihov šolski sistem in delovanje posamezne šole. Učitelj Luka Grudnik se je zanimal predvsem za predmete, kot so angleščina, zgodovina, verstva in podobno. Učitelj Leon Ravlan pa je posebno pozornost namenil načinu dela pri likovni umetnosti in organizaciji dela na šoli.