Projekt mobilnosti je ena izmed akcij, ki se izvaja preko projekta Erasmus+ za izobraževanje, usposabljanje in šport. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja. 

Udeležencem omogoča izkušnjo v tujini, kar prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Učitelji smo odšli na mobilnost z namenom pridobivanja novih znanj in izkušenj, katere bomo poskušali vnesti tudi v svoj pouk.

Iz OŠ Ljubno ob Savinji sva na takšno mobilnost odšli tudi Urška Plesnik in Katja Zagožen.

Od 3. 10. 2022 do 7. 10. 2022 sva bili gostji na osnovni šoli Zakladni škole v Kunovicah na Češkem. Tja sva se odpravili z vlakom. Dopoldne sva bili udeleženi v učnem procesu pri angleščini in pouku na razredni stopnji. Med poukom sva beležili opazke, si zapisovali, kaj nama je všeč in kaj ne, sodelovali z učenci in učitelji ter spraševali o njihovem ocenjevanju, učnem načrtu, dejavnostih. Vsak popoldne sva se družili z učitelji in ravnateljico šole, kjer smo si izmenjali veliko dobrih izkušenj. V šoli sva za učence pripravili tudi predstavitev Slovenije, Ljubnega ob Savinji in naše šole.

V Kunovicah sva bili toplo sprejeti, tako od učiteljev kot od učencev in ostalih zaposlenih. Upava, da bomo v prihodnosti še sodelovali.

Urška Plesnik in Katja Zagožen