1. Vloga za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov
  2. Vloga za dodelitev denarne pomoči iz šolskega sklada
  3. Predlog za dodelitev statusa športnika/umetnika
  4. Prošnja za koriščenje prostih dni