Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk se izvaja z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. Poudarja se pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbuja k  pravilni in zdravi prehrani. Ozavešča se o pomenu živilsko-predelovalne industrije.  Posebno pozornost pa je namenjena pomenu gibanja in ohranjanja čistega okolja. Tudi v tem šolskem letu bomo učencem ponudili tradicionalni zajtrk (med, maslo, kruh, mleko, jabolko). Letos bo to v petek, 16. novembra.

V okviru tradicionalnega zajtrka pa bomo pri urah oddelčne skupnosti, pri različnih urah pouka, na dnevih dejavnosti in v okviri OPB govorili o zdravem prehranjevanju in kulturi prehranjevanja. Pozornost bomo namenili tudi lokalno pridelani hrani in slovenskim tradicionalnim jedem.