V tem tednu potekajo Dnevi programa Erasmus+. Namen akcije je širiti glas o evropskem programu Erasmus+, ki ponuja številne možnosti za izobraževanja in izpolnjevanja v državah Evropske unije. Velja za vse, ki smo del učnega procesa: učitelji, učenci, mentorji, kadrovniki, odrasli učeči se.

V program Erasmus+ smo se letos prvič vključili tudi mi, s projektom mobilnosti za učitelje »V družbi najboljših«. V okviru tega projekta je sedem naših učiteljev odšlo na druge osnovne šole v tujini, s ciljem spoznavanja novih učnih metod ter izmenjave znanja in izkušenj. Dosedaj so že vsi naši učitelji vrnili domov, z zelo dobrimi vtisi in novimi idejami. Mobilnosti so jim prinesle nove izkušnje, izboljšale njihove kompetence ter jim seveda omogočile spoznavanje pouka in dela z učenci v drugih državah. Skozi to šolsko leto bomo skušali vnesti čimveč novih idej v pouk. In seveda v pripravo kakšnega novega projekta mobilnosti…