Obvezni izbirni predmeti, ki so jih učenci izbrali v šolskem letu 2023/2024 bodo:

  • 7. razred: urejanje besedil, likovno snovanje 1, izbrani šport, obdelava gradiv – umetne snovi, nemščina 1
  • 8. razred: multimedija, likovno snovanje 2, obdelava gradiv – umetne snovi, šport za sprostitev
  • 9. razred: računalniška omrežja, poskusi v kemiji, likovno snovanje 3, obdelava gradiv – umetne snovi,

V 1., 4., 5., 6. razredu so učenci izbrali naslednje neobvezne izbirne predmete:

  • 1. razred: angleščina
  • 4., 5. in 6. razred: šport, tehnika, nemščina

Ocenjevanje izbirnih predmetov

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo. Ocena se vpiše v spričevalo.


Razlika med obveznimi in neobveznimi izbirnimi predmeti

Izmed obveznih izbirnih predmetov se morate obvezno odločiti za 2 ali 3 ure. Neobveznih izbirnih predmetov sploh ni potrebno izbrati.

Ko si enkrat izberemo izbirni predmet, ga moramo obvezno obiskovati in smo pri njem tudi ocenjeni.