Projekt Spoznavanje integritete v vrtcih skozi igro in sliko temelji na ustvarjalnem natečaju, na katerem otroci pri obravnavanju slikanice Polomljena kočija skozi kreativno izražanje preučujejo koncept prav/narobe. Natečaj je na podlagi dobrih izkušenj vrtcev postal redna aktivnost, izveden je vsako jesen z zaključkom ob tednu boja proti korupciji. Vzgojiteljice in otroci vsako leto pokažejo veliko mero kreativnosti z različnimi ustvarjalnimi pristopi. Nekateri so tako likovno udejanjanje skozi slikami nadgradili s ponazoritvijo kočije in kočijaža ter celo celega mesta in glavnih likov slikanice iz lepenke in papir mašeja. Drugi so zgodbo dramatizirali in po njej izvedli igrico, nekaj vrtcev pa je ustvarjalni natečaj povezalo tudi z drugimi projekti, tako je nastal recimo celo animirani filmček na temo slikanice, kjer so avtorji animacij in filma otroci.

Več si lahko preberete na strani: https://www.kpk-rs.si/preventiva-in-integriteta/ozavescanje-in-projekti/spoznavanje-integritete-v-vrtcih/