STROŠKI, KI BREMENIJO STARŠE
Stroški šolanja, ki bremenijo starše so:

 • prehrana učencev,
  (KRITERIJI ZA DODELITEV SUBVENCIJ MALICE IN KOSILA)
 • filmske in gledališke predstave,
 • nastopi zunanjih umetnikov,
 • vstopnine pri ogledu razstav, muzejev,
 • prevozni stroški ob dnevih s posebnim programom, ki bodo presegli dogovorjeno financiranje ministrstva za šolstvo in šport,
 • zavarovanje učencev,
 • zobna ščetka,
 • šola v naravi,
 • naravoslovni tabor,
 • fakultativni pok angleškega jezika,
 • ostale nadstandardne storitve, ki jih bo šola organizirala v dogovoru s starši.

Vse denarne zadeve starši urejajo preko položnic ali preko trajnika pri NLB.