Za povečanje strokovnosti in kvalitete dela, za razširjanje in poglabljanje znanja in vzgoje, za navajanje učencev na samostojno delo, ima šola šolsko knjižnico. Naloge knjižničarja so: izposojanje knjig, izbor in nabava strokovnih knjig in leposlovja, spremljanje strokovne literature in  seznanjanje učiteljev z njeno vsebino, navajanje na dobro knjigo, priprava pedagoških ur knjižnične in knjižne vzgoje za učence razredne stopnje, pomoč pri izbiri filmov za filmske predstave. Knjižnico osnovne šole letos vodi Bojana Pustinek.

Učenci in zaposleni so v knjižnico lepo vabljeni tudi izven navedenega  delovnega časa (odmori). Čas obratovanja knjižnice bomo v šolskem letu, glede na dodatno izkazane potrebe, ustrezno prilagodili učencem in ostalim uporabnikom.