Šola vsako leto planira vsaj dva skupna roditeljska sestanka. Razredniki organizirajo razredne roditeljske sestanke v skladu z letnim delovnim načrtom razrednika. Vse ostale podrobnosti glede roditeljskih sestankov vam bodo podale razredničarke.