1. NPZ V 6. RAZRED (2022/23): SLJ, MAT, TJA
  2. NPZ V 9. RAZRED (2022/23): SLJ, MAT, DKE
  3. SKLEP O DOLOČITVI TRETJEGA PREDMETA: sklep
  4. INFORMACIJE za učence in starše: 
5. KOLEDAR NPZ

6. RAZRED 2023

30. november 2022
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ4. maj 2023
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

8. maj 2023
Matematika

10. maj 2023
Tuji jezik (angleščinanemščina)

6. junij 2023
RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu
Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

Od 6. do 8. junija 2023
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

16. junij 2023
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu

23. junij 2023
Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda
9. RAZRED

2023september 2022
Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na
posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ30.

november 2022
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ

maj 2023
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

8. maj 2023
Matematika

10. maj 2023
Tretji predmet

31. maj 2023
RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu
Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ

Od 31. maja do 2. junija 2023
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

12. junij 2023
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu

15. junij 2023
Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda