1. NPZ V 6. RAZRED (2023/24): SLJ, MAT, TJA
  2. NPZ V 9. RAZRED (2023/24): SLJ, MAT, FIZ
  3. SKLEP O DOLOČITVI TRETJEGA PREDMETA: SKLEP
  4. SEZNAM ŠOL IN IZBRANI 3. PREDMET: SEZNAM
  5. INFORMACIJE za učence in starše: INFORMACIJE
  6. KOLEDAR NPZ: KOLEDAR