Na osnovi 56. člena Zakona o osnovni šoli organiziramo varstvo učencev do organiziranega prevoza. V varstvu se učenci lahko pripravljajo na pouk, opravljajo domače naloge in opravljajo druge prostovoljne aktivnosti, ki jih zanje pripravijo odgovorni učitelji.

Vsebina in organizacija varstva vozačev:

 • Po končanem pouku in ostalih šolskih dejavnostih gredo tisti učenci, ki se v šolo vozijo z avtobusom (v nadaljevanju: vozači), k organiziranemu varstvu vozačev. Obvezno se javijo dežurnemu učitelju, ki zabeleži njihov odhod s prvim ali drugim avtobusom. Do odhoda avtobusa disciplinirano čakajo na prevoz.
  Zjutraj pred poukom se vozači zbirajo v avli šole, kjer poslušajo navodila dežurnega učitelja/zaposlenega in se pripravljajo na pouk oz. tiho in disciplinirano počakajo na njegov začetek.
 • Brez pisnega dovoljenja staršev (v izrednem primeru lahko tudi po telefonu), učenci od varstva vozačev NE odhajajo.
 • Pri varstvu vozačev lahko učenci berejo, se igrajo družabne igre, naredijo domačo nalogo ipd.
 • Uporaba mobilnih naprav ni dovoljena. V nasprotnem primeru bo dežurni učitelj ravnal po pravilniku šole.
 • Po 12.00 uri se učenci vozači nahajajo v avli šole namenjeni vartvu vozačev oziroma tam, kjer to določi dežurni učitelj.
 • V tem času se učenci ne sprehaja po šoli in se ne zadržuje v drugih prostorih šole ali izven šole.

Pravila za vozače:

 • zadržujejo se v avli za in ne v drugih prostorih šole,
 • spoštujejo šolska pravila,
 • na avtobus čakajo pred šolo, pazijo nase in se ne lovijo,
 • na vstop na avtobus čakajo brez prerivanja, v koloni imajo prednost mlajši učenci od 1. do 5. razreda,
 • V primeru, da učenec teh pravil ne bo spoštoval, bodo o njegovem ravnanju obveščeni razredniki in starši.

Kdaj velja, da učenec zapusti varstvo vozačev:

 • ko odide domov ali k prijateljem brez spremstva,
 • ko odide iz šole v spremstvu staršev, skrbnikov….
 • ko odide iz šole v spremstvu staršev prijateljev oziroma sošolcev sošolcev…,
 • kadar zapusti šolski okoliš in se kasneje vrne na avtobus.

Če učenec zapusti varstvo vozačev zaradi enega od zgoraj navedenih razlogov, morajo starši o tem predhodno pisno obvestiti dežurnega učitelja. Če starši tega ne storijo, šola za učenca ne prevzema odgovornosti.