Opise interesnih dejavnosti najdete v KATALOGU ID.

Letos je ponudba naslednja: