Na mobilnosti v tujini sta bili tudi vzgojiteljici Mateja Bolko Pečovnik in Maša Praprotnik. Od 20. 11. do 24. 11. 2023 sta V Avstriji v Celovcu obiskovali dvojezični vrtec. Uradni jezik je nemščina, poučujejo pa tudi slovenščino. Raba slovenščine se izmenjuje dnevno in tedensko (en teden se vzgojiteljice pogovarjajo nemško, drugi teden slovensko) ter ena vzgojiteljica govori izključno slovensko, razen v primerih, kadar gre za varnost otrok. Otroci imajo osnovno pravico do prostega izbiranja jezika. To pomeni, da lahko sami odločajo, v katerem jeziku komunicirajo s strokovnim osebjem.

Z opazovanjem tujega vrtčevskega sistema lahko vzgojiteljici preneseta svoje izkušnje med sodelavce. Veliko sta se naučili in hkrati spoznali, da je njihov vrtčevski koncept zelo podoben našemu.