Erasmus+ KA1: učna mobilnost posameznikov

Projekt mobilnosti je ena izmed akcij, ki se izvaja preko projekta Erasmus+ za izobraževanje, usposabljanje in šport. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja. 

Udeležencem omogoča izkušnjo v tujini, kar prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Učitelji smo odšli na mobilnost z namenom sledenja na delovnem mestu ter izmenjavi izkušenj.

 Iz OŠ Ljubno ob Savinji sva kot prvi na takšno mobilnost odšli Ksenija Poličnik in Maja Logar.

Od 18. 9. 2022 do 23. 9. 2022 sva bili gostji na osnovni šoli Đuro Pilar v Slavonskem Brodu na Hrvaškem. Tja sva se odpravili z avtomobilom, ki sva ga uporabljali tudi za vožnjo do obeh šol in vse ostale aktivnosti. Dopoldne sva imeli čas za oglede, vsako popoldne pa sva bili udeleženi v učnem procesu pri matematiki, informatiki in športu. Med poukom sva beležili opazke, sodelovali ter spraševali. Vsak večer pa smo se s temi učitelji in ravnateljem šole družili na večerji, kjer smo si izmenjali dragocene informacije ter izkušnje. V šoli sva za učence pripravili tudi predstavitev Slovenije, Ljubnega ob Savinji in naše šole. Svoje izkušnje in opažanja bova predstavili učiteljskemu zboru, v evalvaciji ter v časopisu. 

V Slavonskem Brodu sva bili toplo sprejeti, med vsemi nami pa so se stkale prijateljske vezi. Skupaj smo obiskali tudi regijo Baranja. Upava, da bomo v prihodnosti še sodelovali.

Ksenija Poličnik in Maja Logar