4__160x120_comenius-logo

Tudi v tem šolskem nadaljujemo s projektom Comenius, v katerega so vključeni učenci in učenci iz sedmih držav (Slovenije, Velike Britanije, Španije, Romunije, Grčije, Francije in Litve). V šolskem letu 2014/2015 bodo izvedene najmanj naslednje aktivnosti – v septembru obisk treh učiteljev in štirih učencev v Romuniji, v oktobru obisk štirih učiteljev in desetih učencev v Veliki Britaniji srečanje učiteljev v Španiji, oktobra srečanje učiteljev v Veliki Britaniji, v spomladanskih mesecih obisk najmanj dveh učiteljev na Finskem in v maju obisk učiteljev in učencev iz vseh držav, ki so udeležene v projektu, na Ljubnem, kjer bo zaključno srečanje v okviru projekta Comenius. Vse aktivnosti v tem projektu finančno pokriva Comenius, ki nam je na osnovi natečaja s pogodbo zagotovil 20.000,00 € sredstev.