Splošni cilj programa je podpirati profesionalni, družbeni, izobraževalni in osebni razvoj posameznikov s področja izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, v Evropi in širše, s čimer prispeva k trajnostnemu razvoju, delovnim mestom in socialni koheziji ter krepitvi evropske identitete. Kot tak bo program ključni instrument za izgradnjo evropskega izobraževalnega prostora, ki bo podpiral izvajanje evropskega strateškega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja.

OSREDNJI CILJI PROJEKTOV MOBILNOSTI

Krepitev evropske razsežnosti učenja in poučevanja:

• spodbujanje vrednot vključevanja in raznolikosti, strpnosti in demokratične udeležbe,

• spodbujanje znanja o skupni evropski dediščini in raznolikosti,

• podpiranje razvoja strokovnih mrež v Evropi.

Izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja v splošnem šolskem izobraževanju:

• podpiranje strokovnega razvoja učiteljev, vodstvenih delavcev in drugega šolskega osebja,

• spodbujanje uporabe novih tehnologij in inovativnih metod poučevanja,

• izboljšanje metod učenja jezikov in spodbujanje jezikovne raznolikosti v šolah,

• podpiranje izmenjave in prenosa najboljših praks na področju poučevanja in razvoja šol.

Prispevanje k oblikovanju evropskega izobraževalnega prostora:

• krepitev zmogljivosti šol za čezmejne izmenjave in sodelovanje ter izvajanje visokokakovostnih projektov mobilnosti,

• omogočanje, da učna mobilnost postane realna možnost za vse učence in dijake v splošnem šolskem izobraževanju,

• spodbujanje priznavanja učnih izidov, ki so jih učenci, dijaki in osebje dosegli med obdobji mobilnosti v tujini.

ERASMUS+ 2023/2024

V letošnjem šolskem letu bomo prav tako izpeljali projekt Erasmus+ KA122 za mobilnost učiteljev. Naslov našega projekta je »Znanje za prihodnost«. Izvedli bomo mobilnosti v štirih državah: Španija (Barcelona), Avstrija (Celovec), Finska (Riihimaki) in Romunija (Oradea).