Vpis otrok v javno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L). Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2021 bomo v 1. razred za šolsko leto 2021/22 vpisovali otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2015 (pa tudi tiste otroke, ki so bili rojeni v letu 2014 in jim je bilo po sklepu komisije odloženo šolanje).

Postopek vpisa bo izveden v skladu z veljavnimi ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja COVID-19. O vseh podrobnostih vpisa bodo starši šolskih novincev obveščeni po klasični pošti. Predvidoma bo vpis potekal od 9.2. 2021 do 12.2. 2021.

Za vsa dodatna vprašanja lahko kontaktirate šolsko svetovalno delavko mag. Klaro Urbanc Kopušar na elektronski naslov:

klara.urbanc-kopusar@guest.arnes.si.

Ravnatelj:

mag. Samo Kramer