Naslov šole:

Osnovna šola Ljubno ob Savinji
Cesta v Rastke 10
3333 Ljubno ob Savinji

tel.: 03 839 15 70
fax: 03 839 15 86

Telefonske številke:

03 839 15 70 (tajništvo)
03 839 15 82 (ravnatelj)
03 839 15 84 (svetovalna delavka)
03 839 15 87 (kuhinja)
03 839 15 88 (vrtec)
03 839 15 76 (nova zbornica)
03 839 15 74 (stara zbornica)
03 839 15 89 (kabinet nižje stopnje)

E-naslovi:

Ravnatelj:

rajko.pintar@guest.arnes.si