V prilogi je vabilo na vpis otrok, kji so rojeni od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017, v 1. razred OŠ Ljubno ob Savinji: VABILO