Pristojna oseba za upravljanje z AAI-računi na OŠ Ljubno ob Savinji je: Ksenija Poličnik (ksenija.policnik@osljubno.si)

Ponastavitev gesla lahko opravite na povezavi: PONASTAVITEV GESLA