MIZKS je objavilo sklep o izbranem tretjem predmetu na NPZ. Naši devetošolci bodo poleg matematike in slovenščine pisali še NPZ iz zgodovine.