Starše in učence osmih razredov obveščamo, da so nas iz Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 28.1.2013 obvestili, da se testiranje osmošolcev z multifaktorsko baterijo testov –MFBT ne bo več izvajalo.

 

Dopis s strani ZRS za zaposlovanje