Tema letošnjega tekmovanja je bila »PODOBE ŽIVLJENJA LJUDI V PREDMARČNI DOBI NA SLOVENSKEM« in učenci 8. in 9. razreda, ki so se udeležili tekmovanja, so morali podrobno predelati precej literature na to temo.

Najbolj uspešno se je čez vse zahtevne naloge na šolski in področni ravni prebila osmošolka Lara Krivec, ki je z osmim rezultatom v regiji pokazala res poglobljeno znanje o življenju naših prednikov v prvi polovici 19. stoletja in za tako dober dosežek je prejela srebrno priznanje.

Osmošolcu Janu Ročniku pa je do srebrnega priznanja zmanjkala le ena točka.

Obema učencema iskreno čestitam!

Mentorica Marjana Šiljar