Devetošolci bodo imeli v ponedeljek, 26.9.2011, tehniški dan.
Zjutraj se bomo udeležili delavnic na Srednji šoli za storitvene dejavnosti.
Učencem bodo predstavljene tudi možnosti šolanja na Šolskem centru Velenje.
Po zaključenem delu v delavnicah, pa si bomo ogledali še MIC
( Medpodjetniški izobraževalni center).
Prihod na Ljubno se predvideva okrog 13.30 ure.
                                                                                              
                                            Vodja tehniškega dneva: Marija Ermenc