PODROČJA DELA

  • vpis šolskih novincev,
  • poklicno svetovanje,
  • socialno delo,
  • sodelovanje s starši,
  • specialna pedagoška pomoč učencem s sposebnimi potrebami,
  • pedagoško, psihološko, socialno ter analitično-raziskovalno spremljanje vzgojnoizobraževalnega dela.

SPREJEM ŠOLSKIH NOVINCEV

V komisiji, ki jo vodi šolska svetovalna delavka, so razredne učiteljice, vzgojiteljica in šolski zdravnik. Vpis šoloobveznih otrok se opravi v februarju 2015.

POKLICNA ORIENTACIJA

POVEZAVE NA NEKATERE SREDNJE ŠOLE

TEKMOVANJA IN ŠTIPENDIJE
Objavljamo članek iz časopisa Delo (5. marec 2014) z naslovom Kateri dosežek je dovolj izjemen za Zoisovo štipendijo: Stipendije_0001.pdf.