Štipendije za deficitarne poklice, ki so bile na voljo učencem, ki so v letošnjem šolskem letu začeli obiskovati 1. letnik srednje šole (samo v vednost staršem in učencem): razpis2016/17.

Razpis za naslednje šolsko leto bo objavljen na povezavi: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/,   ob zaključku letošnjega šolskega leta.

 

Sahar Povh