Cesta v Rastke 10
3333 Ljubno ob Savinji
Tel.: 03 839 15 70
Spletna stran: www.osljubno.si

_______________________________________________________________
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI
______________________________________________________________

Datum: 30. 10. 2020

                                  OBVESTILO STARŠEM

ZADEVA:  Sprememba šolskega koledarja v šolskem letu 2020/2021 –  jesenske počitnice

Spoštovani starši,

zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi je Vlada RS 30. 10. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je skladno s pristojnostmi izdala sklep, s katerim je določila, da se, zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARSCoV-2, jesenske počitnice podaljšajo do 8. 11. 2020. Navedba sklepa:

»Na podlagi prvega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic

COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20), ministrica, pristojna za izobraževanje, izdaja

SKLEP

o podaljšanju jesenskih počitnic v šolskem letu 2020/21

I.

Ne glede na določbe Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12-pop. in 36/19), Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12-pop., 20/19 in 36/19 in na njuni njegovi podlagi izdanih aktov, se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 v šolskem letu 2020/21 jesenske počitnice za osnovne in glasbene šole podaljšajo do 8. 11. 2020.

II.

Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in se objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.«

 V kolikor se epidemiološka slika v državi ne bo izboljšala, obstaja možnost, da bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo potekalo na daljavo.

 Spoštovani starši, o nadaljnjih ukrepih in spremembah vas bomo sproti obveščali.

Pazite nase in na svoje zdravje.

                                                                                        Ravnatelj: mag. Samo Kramer