Skupini Zajčki in Ježki smo se prijavili na ustvarjalni natečaj, v okviru projekta z naslovom Spoznavanje integritete v vrtcu skozi igro in sliko. Preko slikanice, z naslovom Polomljena kočija, smo z otroki spoznavali koncept prav / narobe. Zaključek natečaja, Komisija za preprečevanje korupcije RS, izvede 9. 12. , ob obeležbi mednarodnega dneva boja proti korupciji, in sicer pripravi razstavo z vsemi dobljenimi otroškimi izdelki.

Z  otroki smo spoznali slikanico Polomljena kočija ter jim preko pogovora in ustvarjalnih aktivnosti skušali približati ločevanje med “prav” in “narobe”. Vsebina zgodbe je bila otrokom zelo všeč, zato so po slikanici tudi sami velikokrat posegli in se med seboj, ob ilustracijah, tudi pogovarjali.

Izvedli in ogledali smo si lutkovno predstavo z naslovom “Polomljena kočija”, barvali pobarvanke na to temo, spoznavali naš denar – kovance in jih preštevali, si izdelali konje in kočije, jih gradili iz lesenega odpadnega materiala, izdelali maketo mesta iz zgodbe, se igrali družabno, gibalno igro Kočijaž in kočija, zapisali otroško pripovedovanje zgodbe ob ilustracijah ter zapisali mnenja otrok o dobrih in slabih dejanjih v zgodbi.

Ob zaključku našega dela, smo skupaj z otroki prišli do spoznanja, da naših izdelkov ne bomo mogli  poslati v kuverti, saj so le-te veliko premajhne, zato smo se odpravili do pošte, kjer smo dobili veliko škatlo – paket, v katerega bomo shranili večino naših izdelkov in jih bomo poslali na naslov Komisije v Ljubljano. Ker pa smo bili izredno pridni, bomo kakšen izdelek lahko odnesli tudi domov.

[wzslider autoplay=”true”]

Skupini Zajčki in Ježki