zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, bo v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah in vrtcih. To pomeni, da se vzgojno-izobraževalna dejavnost ne bo izvajala fizično v vrtcih in šolah oziroma, da se v določenih primerih začasno ne bo izvajala.

Zdravje in odgovorno ravnanje je v tem trenutku najpomembnejše, zato še enkrat priporočamo, da spremljate in izvajate vse predpisane ukrepe za preprečitev širjenja epidemije.

Glede na navedeno vam skladno z okrožnico MIZŠ št.: 6030-2/2020 sporočamo, da je vrtec od 16. 3. 2020 do preklica zaprt.

Kolektiv vrtca