Piccadilly Circus, vožnja z doubledeckerjem, v trgovini M&M …