”Podobe preteklosti so zaživele v glavah mladih sedanjosti.” (Terezija Bastelj)