Zaposleni v OŠ Ljubno ob Savinji smo v soboto, 9. junija 2018, obiskali Belo krajino.