Računalniški krožek za 8. razred

V torek 12. 4. 2011 pričnemo z računalniškim krožkom za 8. razred na temo MULTIMEDIJA. Trajal bo od 15:50 do 16:35 ure. Teme, ki jih bomo obravnavali so:
  • obdelava slik,
  • obdelava videa,
  • izdelava elektronskih prosojnic s pomočjo programa PowerPoint.