ICG (International Children`s Winter Games) Lake Placid 2019

Osnovna šola in Občina Ljubno sta skupaj vstopili v mednarodne zimske in poletne otroške svetovne igre, kamor je vključeno preko 508 svetovnih mest (Tokio, Moskva, Ljubno…), preko 109 držav sveta in 5 kontinetov. Leto sodelujejo v okviru ICG-ja učenci in učenke Oš Ljubno v različnih zimskih športih. Zimske igre se bodo odvijale v ZDA, v mestu Lake Placid, kjer smo že pridobili potrdilo za nastop. Drugo leto odpotuje šole na letne igre ICG v Rusijo.

ICG je namenjen uresničevanju skupnega cilja oblikovanja prijateljstev z izvajanjem športa in organizacijo športnih tekmovanj.

Cilj mednarodnih iger za otroke je omogočiti, razviti in naučiti otroke mednarodnega sodelovanja, povezovanja različnih kultur in srečanja različnih otrok iz celega sveta z namenom, da bi ti delili in bili deležni olimpijskih idealov.

Mesto Lake Placid bo v športu za alpsko smučanje, biatlon, tek na smučeh, drsanje na ledu, smučanje na prostem, hokej na ledu, snowboard in drsanje na drsališčih (dolge in kratke steze) ponudilo tekmovanje za mlade od 12 do 15 let.

Poleg športne konkurence bo Lake Placid ponudil kulturne izmenjave, zabavne programe in še več, da bi otroci lahko ustvaril trajna prijateljstva in spomine.

Gre za obsežen in zahteven projekt, ki se ga je lotila naša šola z željo, da našim učencem ponudi vse možnosti kot so jih deležni njihovi vrstniki drugod po svetu.

V projektu bodo sodelovali naši učenci, učitelji, ravnatelj, župan in ostali zunanji sodelavci, ki nam bodo pomagali pri izpeljavi tega obsežnega in zahtevnega projekta.


Pasavček

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki poteka v Sloveniji že dvanajsto leto. Vsebinsko se akcija navezuje tudi na aktivnosti v okviru širše akcije Varnostni pas, ki teče v okviru Nacionalnega programa prometne varnosti pod okriljem Ministrstva za promet. Naša šola bo tudi v tem šolskem letu sodelovala v projektu, prav tako nekaj skupin iz vrtca.

Osnovni namen projekta Pasavček je spodbujati pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev (OVS) in varnostnih pasov med vožnjo otrok in tudi odraslih, ki ga slogan Red je vedno pas pripet jasno sporoča.

Zaščita otroka v avtu je eden najbolj učinkovitih ukrepov za izboljšanje varnosti. V okviru projekta želimo seznanjati predvsem otroke in njihove starše o nujnosti uporabe otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov. Hkrati pa preko različnih izobraževanj in svetovanj na dogodkih Pasavček povečujemo informiranost in znanje staršev in otrok.

Projekt temelji na pozitivni spodbudi, saj nagrajujemo otroke, ki so aktivni v projektnem delu in so v osebnem avtomobilu pripeti. Otroci prejmejo različne nagrade (zapestnica, figurica, tattoji, baloni itd.) z likom pasavčka. Lik pasavca smo izbrali, ker ima ta žival v jezikih vseh sodelujočih držav v svojem imenu tudi besedo pas in z besedno igro še poudarja uporabo varnostnega pasu. Največja nagrada je figurica Pasavčka, ki je narejena tako, da se lahko z ježki pripne na varnostni pas in jo ima otrok tudi v avtu. Slogan Red je vedno pas pripet! pa jasno sporoča, da moramo biti vedno in na vsaki vožnji pripeti.


Shema šolskega sadja in zelenjave ter shema šolskega mleka

Shema šolskega sadja in zelenjave ter shema šolskega mleka je ukrep skupne kmetijske politike EU. Namen tega ukrepa je povečati porabo sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza itd).

V ta namen je Evropska unija državam članicam namenila finančno pomoč vsem učencem za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov brez dodatkov. Pri tem je poudarila pomen spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.

Na OŠ Ljubno ob Savinji bomo učencem  vsaj enkrat tedensko brezplačno razdelili sezonsko sadje ali zelenjavo, poleg rednih obrokov pa bodo deležni tudi dodatnega mleka in mlečnih izdelkov.

Pri izbiri sadja in zelenjave smo omejeni na naslednja živila:

  • jabolka, hruške, marelice, češnje, višnje, breskve, nektarine, slive, kaki, kivi, mandarine, melone, lubenice, jagode, borovnice, črni in rdeči ribez, maline, grozdje, fige, orehi, lešniki, žižola, kolerabica, paradižnik, korenje, kumare, paprika, cvetača, rdeča redkvica, zelena, repa, redkev, komarček, beluši, bučke, zelje, kislo zelje, kisla repa;
  • suho sadje sadnih vrst: jabolka, hruške, slive, kaki, češnje.

Mleko in mlečni izdelki pa morajo biti povsem brez dodatkov.

Učinke izvajanja sheme šolskega sadja bo spremljal in vrednotil Inštitut za varovanje zdravja, ki mu bo šola morala poslati posnetek stanja o uživanju sadja in zelenjave ob začetku in koncu izvajanja sheme šolskega sadja. V ta namen bomo med učenci izvedli anketo. Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika in veliko prispevata k ohranjanju zdravja, zato se bomo potrudili in dosledno izpeljali zastavljeno shemo.

Naša šola je v Shemo šolskega sadja vključena že več let. Tudi letos bomo v mesecu oktobru pričeli z delitvijo svežega sadja in zelenjave. Le  to bo na razpolago na posebnem mestu v jedilnici ali zjutraj pred poukom ali kot dodatek k malici ali včasih preko celega dopoldneva. Prav tako pa bomo v tem šolskem letu prvič začeli razdeljevati tudi mleko in mlečne izdelke.


Tradicionalni slovenski zajtrk

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk se izvaja z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. Poudarja se pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbuja k  pravilni in zdravi prehrani. Ozavešča se o pomenu živilsko-predelovalne industrije.  Posebno pozornost pa je namenjena pomenu gibanja in ohranjanja čistega okolja. Tudi v tem šolskem letu bomo učencem ponudili tradicionalni zajtrk (med, maslo, kruh, mleko, jabolko). Letos bo to v petek, 16. novembra.

V okviru tradicionalnega zajtrka pa bomo pri urah oddelčne skupnosti, pri različnih urah pouka, na dnevih dejavnosti in v okviri OPB govorili o zdravem prehranjevanju in kulturi prehranjevanja. Pozornost bomo namenili tudi lokalno pridelani hrani in slovenskim tradicionalnim jedem.


Drobtinica

V jesenskem času (oktober) se šola vključuje tudi v dobrodelni projekt Drobtinica, pri katerem sodelujejo vsi učenci in vsi zaposleni na šoli. Tudi v okviru tega projekta se veliko pogovarjamo o zdravi prehrani, odnosu do hrane in drugih vsebinah, ki so povezane s kulturo prehranjevanja. Poleg tega pa naši učenci v okviru pouka gospodinjstva, izbirnega predmeta načini prehranjevanja in kuharskega krožka pečejo pecivo za dobrodelni projekt, katerega organizator je RK Mozirje. Izkupiček projekta je namenjen sofinanciranju dodatnih dejavnosti socialno šibkejšim učencem.


Projekt IKT

V letošnjem šolskem letu 2018/19 bomo nadaljevali z izgradnjo brezžičnega opmrežja. Pri kandidaturi za sofinanciranje smo bili uspešni, tako da bomo letos s pomočjo EU sredstev, z dostopnim točkami pokrili celotno Osnovno šolo in vrtec. Pridobili smo 67% nepovratni sredstev, ostalih 33% pa bomo skupaj z ustanoviteljev zagotovili za uspešno realizacijo


Zdrav življenjski slog

V šolskem letu 2017/18 smo se vključili v projekt Zdrav življenjski slog. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020. Prednosti projekta so: socialna vključenost, zmanjševanje tveganja revščine, spodbujanje enakih možnosti, dejavno sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju. Projekt Zdrav življenjski slog je usmerjen v razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti (gibalne pismenosti), pridobivanja gibalnih spretnosti in spodbujanje zdravega življenjskega sloga. Izvaja se od 1. do 9. razreda OŠ in tako učence  s pomočjo strokovno usposobljenega  kadra spodbuja k oblikovanju vzorcev zdravega življenja. Projekt bo izvajala Hajdeja Brglez.