Tudi v šolskem letu 2021/22 na OŠ Ljubno ob Savinji izvajamo projekt Pasavček. S tem projektom otroke in starše ozaveščamo o varnosti v prometu in pravilni uporabi otroških varnostnih sedežev. V torek, 22. 3. 2022, nas je na šoli obiskal gospod policist in predstavil pravilno uporabo varnostnega pasu. Dogodka smo se udeležili z oddelki podaljšanega bivanja.  

Hvala učenkam in učencem 5. a razreda za domiselno odigran skeč in učenkam ter učencem 4. a razreda za ustvarjalne risbe in krasno recitacijo Pasavčkove pesmi, katere geslo se glasi: »RED JE VEDNO PAS PRIPET!«  

Mentorica: Anja Fludernik