Že ob prvem stiku z našo šolo se starši in učenci srečate z delavkama šolske svetovalne službe: z pedagoginjo Sahar Povh, specialno pedagoginjo Marijo Jazbec in logopedinjo Bernardo Purnat.

Šolska svetovalna služba skrbno spremlja vključevanje in razvoj učencev od prvega razreda do vpisa v srednje šole in pomaga pri reševanju učnih težav, vzgojnih odstopanj in premagovanju socialnih ter čustvenih stisk.

Posebno pozornost namenja učencem s posebnimi potrebami ter nadarjenim učencem, učiteljem, ki z njimi delajo, in staršem. Povezuje se tudi z zunanjimi izvajalci posameznih dejavnosti.