Benjamin Franklin je nekoč zapisal: ”Investiranje v znanje izplača najvišje obresti.”

V petek, 16. junija 2017, smo svečano predali v uporabo novo računalniško opremo, za katero je sredstva doniralo podjetje KLS Ljubno. Ravnatelj Rajko Pintar je ob tej priložnosti predstavil projekt vzpodbujanja zanimanja učencev in učenk za tehniko in posledično za odločanje za srednje šole, ki usposabljajo dijake za tehnične poklice. Ob tej priložnosti je nekaj besed zahvale prebral učenec Timotej Moličnik, avtorsko pesem učenca Matica Detmarja je prebrala učenka Ema Podlesnik, ravnatelj pa je gospodu Strašku poklonili zbirko razmišljanj naših učencev o uporabi računalnikov ter nekaj avtorskih besedil (tri pesmi in eno zgodbo), ki so nastala ob razmišljanju, kaj vsakemu posamezniku pomeni računalnik. Gospodu Strašku smo v spomin na današnji dan poklonili tudi umetniško delo učenke Pie Moličnik.

Na platnu je tekla projekcija učencev 6. razreda o izdelavi zobatega obroča, katerega postopek so si ogledali neposredno na podjetju KLS. Učenke 6. razreda pa so izdelale nekaj zobatih obročev v različnih razvojnih fazah s pomočjo slanega testa.

Po končanem uradnem delu smo si ogledali novo pridobljene računalnike in odigrali igro, ki so jo izdelali učenci 5. in 6. razreda v okviru neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo. Z igro, ki so jo izdelali s pomočjo odprtokodnega programskega okolja Touch Develop, uporabnika spodbudijo k razmišljanju o pravilnem postopku izdelave zobatega obroča. Cilj igre je v pravilnem vrstnem redu pobrati procese, ki se odvijajo pri proizvodnji zobatega obroča. Igro se lahko igra na klasičnem računalniku, še bolj pa je primerna za igranje na mobilnih napravah.