Drage učenke in učenci 1. triade, spoštovani starši!

Končno vesela novica!

Dočakali smo umirjanje epidemije in s tem tudi postopno odpiranje vrtcev in šol. S torkom, 26. 1. 2021, se tako v prostore vrtca lahko vrnejo vsi otroci, v šolske prostore pa učenci 1., 2. in 3. razreda.

Ker nevarnost še ni čisto minila, bomo morali tudi v prihodnje paziti nase in na druge. Pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela bomo dosledno upoštevali vsa navodila in priporočila za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni in s tem skušali zagotoviti čim večjo varnost za vse. V tem pogledu vas prosimo, da se nam pri upoštevanju in izvajanju ukrepov pridružite in tudi sami za zagotovitev varnosti naredite vse, kar je v vaših močeh. Samo skupaj bomo lahko izboljšali stanje in omogočili, da se nam v čim krajšem možnem času v šoli pridružijo tudi ostali naši učenci in zaposleni.

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je obiskovanje pouka v skladu z Zakonom o osnovni šoli obvezno. V kolikor otroku zaradi zdravstvenih razlogov ni dovoljeno obiskovati  pouka v šolskih prostorih, bodo učitelji delo prilagodili in se z vami individualno dogovorili o tem.

Organizacija dela v šoli in vrtcu bo ob postopnem odpiranju nekoliko prilagojena. Pouk se bo izvajal v tako imenovanih mehurčkih, mešanja skupin in oddelkov ne bo, potekal pa bo po prilagojenem urniku V MANJŠIH SKUPINAH, o čemer vas bodo naknadno obvestili razredniki. To bomo izvajali tako dolgo kot bo glede na naše kapacitete možno. Maske so še vedno obvezne, za zaposlene ves čas, za otroke pa le, ko so izven učilnice. Neobvezni izbirni predmeti se bodo v tem času še naprej izvajali na daljavo, razen za učence 1. razreda, ki bodo deležni pouka angleščine v šoli, po prilagojenem urniku. Prav tako do nadaljnjega v skladu z navodili MIZŠ ne bomo izvajali tečajev, šol v naravi in ekskurzij.

Ker bo v skladu s priporočili NIJZ potrebno večkrat prezračevati igralnice in učilnice, naj bodo otroci oblečeni primerno zunanjim temperaturam in naj imajo s seboj tudi kakšno dodatno oblačilo, ker se bo v prostorih po zračenju ohladilo, veliko pa se bodo gibali tudi zunaj, če nam bodo vremenske razmere to dopuščale. Prosimo vas tudi, da prinesejo prvi dan otroci v šolo izpolnjene IZJAVE, ki ste jih kot priloge dobili skupaj s tem sporočilom.,

Prevozih šolskih otrok bodo potekali po običajnih terminih. Za vse ukrepe in omejitve boste obveščeni s strani prevoznika.

Prehrana otrok bo zagotovljena, izvajali pa jo bomo v prilagojeni obliki. Tudi v prihodnje bomo zagotavljali topli obrok za učence in dijake, ki se bodo še vedno šolali na daljavo.

OPB in Jutranje varstvo bo organizirano skladno z vašimi potrebami. Si pa želimo, da če ni nujno, da se vaš otrok vsaj nekaj časa še ne udeleži OPB-ja in jutranjega varstva, ker tudi tukaj veljajo mehurčki, istočasno pa imamo omejeno število kadra.

Spoštovani starši! Brez vas in vašega sodelovanja ne bi zmogli. Tako pa smo dokazali, da z roko v roko zmoremo premagati vse. Hvala, ker ste bili tako vztrajni, potrpežljivi in delovni!

Drage učenke in učenci od 4. do 9. razreda! Veselimo se postopnega odpiranja šol in vrtcev, iz srca pa upamo, da se nam boste lahko v čim krajšem možnem času pridružili tudi vi. Do nadaljnjega za vas še vedno poteka pouk na daljavo, zato vas pozivamo, da še naprej tako dosledno in natančno opravljate svoje šolske obveznosti. Pri tem pa pazite nase in na druge, da boste tudi vi čim prej deležni pouka v šolskih prostorih, saj lahko le s skupnimi močmi dosežemo, da se stanje v državi normalizira in da se vrnemo v ustaljene tirnice. Brez vas bo šola še vedno precej pusta in prazna, a smo prepričani, da se bomo kmalu srečali tudi z vsemi vami.

Ostanite zdravi! Pogumno in vztrajno novim zmagam naproti!

Ravnatelj mag, Samo Kramer skupaj s kolektivom OŠ IN VRTCA LJUBNO OB SAVINJI