OPZ in MPZ
Na šoli se izvajata otroški pevski zbor (OPZ) in mladinski pevski zbor(MPZ).