• 3. 5. 2011 – Pedagoška konferenca (sindikalni izlet, predstavitev nove spletne strani …)