Pouk je enoizmenski. Pouk traja od 8.20 do 14.25 (odvisno od števila ur v posameznem razredu). Dopolnilni in dodatni pouk je praviloma od 7.30 do 8.15 in po končanem pouku. 
 Oddelki podaljšanega bivanja pričnejo z delom ob 12.00  in delujejo do 16.10. Po 15.uri se oddelki podaljšanega bivanja združujejo.
 Prva malica, za razredno stopnjo, je od 9.05 do 9.20.
 Druga malica, za predmetno stopnjo, pa je od 10.05 do 10.20.
Kosila se začnejo deliti ob 12.00.