Področje dela šolske svetovalne službe:

  • vpis šolskih novincev,
  • poklicno svetovanje,
  • socialno delo,
  • sodelovanje s starši,
  • specialna pedagoška pomoč učencem s sposebnimi potrebami,
  • pedagoško, psihološko, socialno ter analitično-raziskovalno spremljanje vzgojnoizobraževalnega dela.
Sprejem šolskih novincev
V komisiji, ki jo vodi šolska svetovalna delavka, so razredne učiteljice, vzgojiteljica in šolski zdravnik. Vpis šoloobveznih otrok se opravi v februarju 2011.