Učenci Osnovne šole Ljubno ob Savinji so sodelovali pri odprtju čistilne naprave na Ljubnem ob Savinji. Petošolci so pripravili tudi lep kulturni program.