OBVESTILO ZA STARŠE

Skladno z vladno uredbo o določitvi pričetka pouka vas obveščamo, da bomo z 10. 9. 2012 pričeli z jutranjimi dejavnostmi ob 7.30 (dopolnilni in dodatni pouk) z rednim poukom pa ob 8.20.

Od 10. septembra 2012 je razpored ur in odmorov sledeč:

7.30 – 8. 15 – 0.ura (dopolnilni in dodatni pouk)

7.15. – 8.20 – odmor

8.20 – 9.05 – 1. ura

9.05 – 9. 20 – 1.odmor (malica 1. do 5. razred)

9.20- 10.05 – 2. ura

10.05 – 10. 20 – 2.odmor (malica 6. do 9. razred)

10.20 – 11.05 – 3. ura 

11.10 – 11- 55 – 4.ura (po tej uri se pričnejo prvi šolski prevozi domov)

12.00 – 12.45 – 5. ura

12.50 – 13.35 – 6. ura

13.40 – 14.25 – 7.ura

Zato se bodo vsi prevozi v šolo v primerjavi z lanskimi voznimi redi pričeli 25 minut kasneje.

Kosila za učence se bodo pričela deliti ob 12.00.

Prevozi domov bodo potekali po enakem razporedu kot v preteklem šolskem letu, spremenjeni so

seveda časi odhodov izpred šole ( 10 minut po končani šolski uri).

Podaljšano bivanje se se bo pričelo ob 12.00 in bo trajalo do 16.10.

Jutranje varstvo za učence 1. in 2. razreda se bo pričelo ob 6.20 in bo trajalo do 8.20.

Jutranje varstvo se bo izvajalo v učilnici 1.razreda.

Varstvo vozačev se bo pričelo ob 7.30 in bo organizirano v večnamenskem prostoru.

GARDEROBNE OMARICE

Na željo številnih staršev smo v poletnih mesecih na garderobne omarice ( za učence od 6. do

9.razreda) namestili ključavnice. Učenci in učenke so prvi šolski dan prejeli ključ od svoje omarice.

Kot do sedaj je omarica za dva učenca. Vsak dobi svoj ključ. Isto omarico bo učenec uporabljal do zaključka osnovne šole.

Del stroškov zamenjave ključavnic in izdelave ključev bodo nosili tudi starši. Za učence 9.razreda znaša strošek 2€, za učence 8.razreda 4€, za učence 7.razreda 6€ in za učence 6.razreda 8€. Do konca šolanja učencem ne bo več potrebno pokrivati stroškov, razen za izgubljeni ključ ali namerno poškodovano ključavnico.