OŠ LJUBNO OB SAVINJI – POUK NA DALJAVO

2020/2021 – 2. teden ( 16. 11. – 20. 11. 2020)

Dragi učenci, spoštovani starši!

Pred nami drugi teden dela na daljavo v šolskem letu 2020/2021. V upanju, da bo teh tednov čim manj, vam pošiljam lepe želje in nekaj spodbudnih besed, da bodo dnevi do petka hitreje stekli.

Našel sem misel neznanega avtorja, ki pravi:

»NE MOREMO USMERJATI VETRA, LAHKO PA PRILAGODIMO JADRA«.

Menim, da smo se vsi skupaj dobro prilagodili tej neugodni situaciji in da bomo skupaj varno pripluli do cilja. Na šoli se zavedamo stresa, ki ga je vsem nam (učencem, staršem, učiteljem) povzročila ponovna uvedba pouka na daljavo. A v trenutni situaciji, lahko le sprejmemo ukrepe in skupaj prehodimo ta del poti. Pomembno je, da smo vsi zdravi in da verjamemo, da bomo skupaj zmogli!

“VERJEMI, DA ZMOREŠ IN SI ŽE NA POL POTI.”                                                                                                                                (Theodore Roosevelt)

Dragi učenci,

prosim, da tudi tokrat pokažete kaj znate in se ne vdate!

Vsi učitelji verjamejo v vas in vedo, da zmorete! Berite in poslušajte navodila, če se zalomi, napišite sporočilo učitelju.

Najpomembneje je, da ste redno z nami  »v šoli na daljavo« in da se trudite po svojih močeh. Vsak dan najprej poglejte v Arnes  e-učilnico. Tam vas vsak dan čakajo naloge in navodila za pouk. Dragi učenci, šola je vaša pravica in dolžnost – izkoristite jo.

Spoštovani starši,

vas obveščam, da smo se na šoli pripravili na delo na daljavo. Vsebine so skrbno premišljene in zagotavljajo, da bomo lahko ob vrnitvi v šolo zasledovali cilje letnega delovnega načrta za posamezni razred oz. predmet. Vsekakor pa je veliko odvisno od našega medsebojnega sodelovanja in od dela otrok. Zaposleni na šoli vas prosimo, da otrokom zagotovite pogoje za delo doma ter možnost dostopa do Arnesovih spletnih učilnic, ki smo jih izbrali za delo na daljavo. V spletnih učilnicah so objavljene tudi ure videokonferenc in ostale pomembne informacije o pouku.

Ne glede na posebno obliko izvedbe pouka, je PRISOTNOST PRI POUKU NA DALJAVO OBVEZNA. Morebitno odsotnost in neizpolnjevanje šolskih obveznosti smo dolžni beležiti in zahtevati argumentirano opravičilo s strani staršev.

V primeru morebitnih vprašanj, vas prosimo, da se obrnete na razrednika/razredničarko svojega otroka.

Vabimo vas k sprotnemu spremljanju naše spletne strani in seveda vsakodnevnega vpogleda v spletno učilnico vašega otroka.

Ostanimo zdravi in strpni drug do drugega.

Ravnatelj, mag. Samo Kramer