SPOŠTOVANI STARŠI IN UČENCI,

zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, bo v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah. To pomeni, da se vzgojno-izobraževalna dejavnost ne bo izvajala fizično v vrtcih in šolah oziroma, da se v določenih primerih začasno ne bo izvajala.
Glede na omenjeno smo se na OŠ Ljubno ob Savinji, ob trenutnih navodili s strani pristojnih, odločili, da bomo izvajali pouk na daljavo. Navodila in naloge vam bodo pošiljali posamični učitelji na elektronske naslove, ki so vneseni v eAsistentu Čas brez pouka izkoristite tudi za temeljito ponavljanje in utrjevanje že predelane učne snovi.
V tem času bo odpadlo kar nekaj že napovedanih ocenjevanj pisnih izdelkov, zato boste imeli dovolj časa, da se temeljito pripravite na pisna in ustna ocenjevanja znanj, ki jih bomo po vrnitvi v šolske klopi ponovno dogovorili.
Zdravje in odgovorno ravnanje je v tem trenutku najpomembnejše, zato še enkrat priporočamo, da spremljate in izvajate vse predpisane ukrepe za preprečitev širjenja epidemije. Skrb, da učna snov v šolskem letu ne bo predelana, je v tem trenutku povsem odveč. S šolskim delom bomo nadaljevali po prenehanju epidemije.
Pazite nase in se zdravi vrnite v šolske klopi.
Mag. Samo Kramer, s sodelavci