Vzgojiteljice se zavedamo, da moramo v vrtcu na prvem mestu otrokom zagotoviti varnost in varno okolje. Seveda s tem mislimo tudi na naše sprehode po bližnji okolici in izven Ljubnega. V starejših skupinah smo zato na obisk povabili g. policistko Barbaro, ki nas je poučila o varni hoji na sprehodu v skupinah ter o varni vožnji v avtomobilu. Predstavila nam je seveda tudi svoj poklic in pripomočke, ki jih je imela s seboj. Otroci so ji pozorno prisluhnili. Ga. Barbara jim je nato bila pripravljena odgovarjati na vsa njihova vprašanja. Z njo so preživeli zanimivo šolsko uro.